4. Рекомендації щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища в портах при поводженні з вантажами та відходами всіх видів

Зазначені Рекомендації розроблені на підставі чинного національного законодавства і МАРПОЛ 73/78. Документ містить експлуатаційні вимоги щодо запобігання забрудненню при обслуговуванні суден в портах України:
- нафтою, небезпечними хімічними речовинами, які перевозяться навалом, наливом та в упаковці;
- стічними водами, сміттям, водними, патогенними організмами;
- викидами забруднюючих речовин, що поступають до атмосфери при роботі суднових енергетичних установок.

Вказані Рекомендації спрямовані на зменшення рівня забруднення довкілля при здійсненні перевантажувальних робіт, прийманні та обробці суднових відходів та стічних вод в портах, що в свою чергу призведе до зниження обсягів платежів за забруднення довкілля та виключить можливість застосування контролюючими органами штрафних санкцій.

В документі наведені обов'язковий перелік нормативних документів, який повинен бути на кожному судні стосовно запобігання забрудненню водного об'єкту, атмосферного повітря при стоянці суден в порту, виконанні перевантажувальних операцій.

Описані вимоги щодо виконання операцій по пломбуванню клапанів, інших пристроїв, реєстрації операцій зі шкідливими та забруднюючими речовинами, складання повідомлень про скиди тощо.

Надані рекомендації щодо:
- запобігання аварійних та експлуатаційних розливів нафти на суднах, а також першочергові заходи по ліквідації аварії;
- умов скидання шкідливих речовин, що перевозяться наливом;
- умов транспортування шкідливих речовин, що перевозяться в упаковці та навалом;
- умов скидання стічних вод, запобігання забрудненню сміттям;
- умов запобігання забрудненню повітряного середовища озоноруйнуючими речовинами, викидами газоповітряної суміші, що утворюється при роботі суднових енергетичних установок.

Home
Напрямки
розробок
Перелік
НДР
Керівництво
Коротка
історія
Посилання
(морський флот)
Web
master