5. Інструкція з розрахунку фактичної кількості забруднюючих речовин, що надходять до водного об'єкту з дощовими, сніговими водами портів

Ця Інструкція призначена для:
- визначення обсягів скидів стічних вод і маси виносу забруднюючих речовин;
- розрахунку платежів за скидання забруднюючих речовин в море з стічними водами;
- контролю дотримання нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин;
- оцінки негативного впливу скидів стічних вод порту на хімічні, мікробіологічні, бактеріологічні показники якості поверхневого шару прибережної зони моря;
- розробки технологій і технічних засобів для попереднього очищення стічних вод порту перед скиданням в море.

Ця Інструкція спрямована на отримання достовірних розрахункових даних, на основі яких формуються обсяги щорічних платежів за шкоду, що наносять скиди водному об'єкту.

Використання Інструкції забезпечує дотримання нормативного рівня платежів та зводить до мінімуму можливість застосування контролюючими органами штрафних санкцій.

В Інструкції наведений перелік забруднюючих речовин, що підлягає контролю при скиданні дощових, снігових стічних вод в водних об'єкт, методика розрахунків маси скидів без проведення інструментальних досліджень та відповідних платежів за забруднення водного об'єкту.

Home
Напрямки
розробок
Перелік
НДР
Керівництво
Коротка
історія
Посилання
(морський флот)
Web
master