6. Інструкція щодо відбору, консервації, доставки проб стічних вод, поверхневого, придонного шарів морських, річкових вод в зоні відповідальності портів

Зазначена Інструкція призначена для використання при:
- проведенні щорічних відомчих моніторингових досліджень згідно КНД 31.0.017-2000 за показниками якості стічних вод, поверхневого, придонного шарів води водного об'єкту;
- підготовці вихідних даних для розробки Проекту гранично допустимих скидів забруднюючих речовин до водного об'єкту зі зворотними водами підприємства.

За допомогою цієї Інструкції фахівці відділів "Охорони навколишнього середовища" портів зможуть контролювати дотримання її положень при відборі та подальшій обробці проб відповідними контролюючими органами Мінприроди та МОЗ. Це в свою чергу забезпечить отримання достовірних результатів аналізів та виключить можливість нарахування контролюючими органами необґрунтованих штрафних платежів.

В документі наведені рекомендації щодо:
- способів відбору проб води в рамках проведення відомчого моніторингу, підготовки вихідних даних для розробки Проекту гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в водний об'єкт зі зворотними водами;
- вибору місць відбору проб води;
- вимог стосовно обладнання місць відбору проб води, посудин, в які збираються проби води з урахуванням проведення аналізів хімічних забруднюючих речовин в них;
- вимог по консервації проб води та доставки в лабораторії контролю.

Home
Напрямки
розробок
Перелік
НДР
Керівництво
Коротка
історія
Посилання
(морський флот)
Web
master