1. Довідник керівних матеріалів із стандартизації, метрології, сертифікації, інформації

До складу Довідника включені:
- керівні офіційні матеріали з організаційно-методичних питань роботи із стандартизації, метрології та сертифікації, відомості про заново затверджені нормативно-правові акти і документи морського транспорту та інші нормативні акти і документи, які набули чинності в період 2009 -2010 рр.;
- методичні рекомендації щодо організації та здійснення нормоконтролю нормативної та технічної документації, спрямовані на підвищення якості документації, що випускається службами порту (у тому числі у рамках розвитку системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001-2009);
- перелік нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади СРСР (накази, положення, інструкції тощо), що застосовуються в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР".

Довідник призначений для використання різними службами порту, а саме такими, що розробляють технології та відповідну документацію вантажо-розвантажувальних робіт, що здійснюють нагляд, експлуатацію та технічне обслуговування портового обладнання, гідротехнічних споруд, експлуатацію та технічне обслуговування суден портофлоту, а також юридичною службою, підрозділами стандартизації і управління якістю тощо.

Home
Напрямки
розробок
Перелік
НДР
Керівництво
Коротка
історія
Посилання
(морський флот)
Web
master